Parkering

  • Öppettider

    Alla dagar: 00-24

  • Antal p-platser

    200 st

Avgift alla dagar
00:00 – 24:00
Pris: 5kr/tim (första timmen gratis)
SMS-parkering – Zonkod 22008

Debitering sker per påbörjad timme.

Avtalsparkering: Klicka här